• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ลงพื้นที่บริการประชาชน ลงนามแบบคำขอรับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่บริการประชาชน ลงนามแบบคำขอรับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ๑ ราย กรณีความผิดต่อร่างกาย ณ บ้านเลขที่ ๑๓ ตำบลโกตาบาบารู  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

 

 

ลงวันที่ 30 ส.ค. 2565 00:09 น.

จำนวนผู้อ่าน 193 คน