• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

 

วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕      ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 30 ส.ค. 2565 16:59 น.

จำนวนผู้อ่าน 181 คน