• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

 

วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลามอบหมายให้นางสาวจิรวรรณ  ศรีไชย นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 30 ส.ค. 2565 17:08 น.

จำนวนผู้อ่าน 191 คน