• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา บริการประชาชนด้านกฎหมาย

 

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา โดยกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ให้บริการประชาชน ดังนี้

๑. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ ราย

๒. ส่งเอกสารเพิ่มเติม จำนวน ๑ ราย

พร้อมแนะนำช่องทางการให้บริการผ่าน Mobile Application Justice Care  ยุติธรรมใส่ใจ

 

ลงวันที่ 14 ก.ย. 2565 20:19 น.

จำนวนผู้อ่าน 156 คน