• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.อภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดยะลา มอบหมายกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น ๓ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายก้องสกุล  จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานอนุกรรมการฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมเป็นค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นบังคับคดี จำนวน ๑ รายและไม่อนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมเป็นค่าจ้างทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลในศาลชั้นต้น จำนวน ๑ ราย

 

ลงวันที่ 15 ก.ย. 2565 11:09 น.

จำนวนผู้อ่าน 163 คน