• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการตรวจสารพันธุกรรม (DNA)​ และอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ ๒

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ -​ ๑๑.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายตะวัน หมาดทิ้ง นักวิชาการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการตรวจสารพันธุกรรม (DNA)​ และอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ต.สะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 

 

ลงวันที่ 15 ก.ย. 2565 11:51 น.

จำนวนผู้อ่าน 161 คน