• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดและเป็นผู้สังเกตการณ์โครงการอบรมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนายสุกรี สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดและเป็นผู้สังเกตการณ์โครงการอบรมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ (ชั้น ๓) ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

 

ลงวันที่ 15 ก.ย. 2565 14:45 น.

จำนวนผู้อ่าน 195 คน