• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมสัมมนาและเผยแพร่ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนิน โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต)

 

 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๘. ๓๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลามอบหมายให้นางสาวจิรวรรณ  ศรีไชย นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาและเผยแพร่ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินโครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ณ  โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

ลงวันที่ 15 ก.ย. 2565 15:14 น.

จำนวนผู้อ่าน 209 คน